Ιστορία - Πως εγεννήθησαν τα κράτη

Ο άνθρωπος είναι ζώον κοινωνικόν και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την βοήθειαν των άλλων ανθρώπων. Η κοινωνική ζωή του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική από την ατομική.
Η οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων έχει περάσει από πολλά στάδια έως ότου φθάσει εις την σημερινή μορφή του κράτους.
Φυλή:  λέγεται η ένωσις πολλών οικογενειών με την αυτήν γλώσσαν και την αυτήν θρησκείαν. Η φυλή είχε ένα αρχηγό που ήταν συνχρόνως, θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός. Η φυλή δεν κατοικεί σε ορισμένον έδαφος, αλλά, μετακινείται αναλόγως της τροφής που της δίνει ένας τόπος.
Κράτος: Ονομάζουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που κατοικούν μονίμως εις ένα ορισμένο έδαφος. Είναι δυνατόν να μην έχουν την αυτήν θρησκεία και γλώσσαν.
Έθνος: Είναι σύνολον ανθρώπων που συνδέονται με την αυτήν ιστορία, τα αυτά ήθη και έθιμα και κατάγονται από τους αυτούς προγόνους, εις ένα έθνος είναι δυνατόν να μην έχουν την αυτήν θρησκεία και γλώσσαν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου