Ανθοκομία

Εδάφη που ευδοκιμούν τα άνθη
Γενικά προτιμούνται τα ελαφρά εδάφη δηλ. εδάφη που έχουν πάνω από 20% άμμο.
Πως διαπιστώνουμε την συνεκτικότητα:
α/ Παίρνουμε στο χέρι μας ένα σβώλο φρεσκοσκαμμένο, αλλά ούτε υγρού χώματος. Όταν δε ο σβώλος διασκορπίζεται από απλή επαφή με τα δάκτυλά μας, τότε το έδαφος είναι ρευστό και αμμώδες άνω του 50% άμμο.
β/ Διασκορπίζεται από μικρή επαφή με πίεση από τα δάκτυλα, το έδαφος είναι ελαφρό από 20% και άνω άμμο
γ/ Διασκορπίζεται από δυνατή πίεση τότε το έδαφος είναι συνεκτικό, έχει άργιλο πάνω από 30% και άμμο λιγότερο από 10%
δ/ Διασπάζεται με κτύπημα ή εργαλείο και όχι με απλή πίεση με τα δάκτυλα, το έδαφος είναι πολύ συνεκτικό (έχει πολύ άργιλο).

Τοποθεσία: Γενικά ο ανθόκηπος είναι ανάλογα με το σχήμα του εδάφους, αν θα είναι παραλληλόγραμο θα δώσουμε άλλο σχήμα. Καλύτερα σχήματα είναι τα ρομβοειδή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου