Ιστορία - Πολιτεύματα

Τα πολιτεύματα που εγνώρισεν ο κόσμος κατά τον τελευταίον αιώνα, είναι τα εξής:
1) Η μοναρχία η οποία χωρίζεται εις την απόλυτον και συνταγματικήν.
2) Δημοκρατία η οποία χωρίζεται εις την βασιλευομένη και προεδρική
3) Η Δικτατορία
4) Ο Φασισμός
5) Το Σοβιετικόν πολίτευμα και
6) Η Λαϊκή δημοκρατία

 

Μοναρχία
Απόλυτος μοναρχία είναι το πολίτευμα, όπου ένα μόνο πρόσωπο είναι αρχηγός του κράτους και συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες.
Συνταγματική μοναρχία είναι το πολίτευμα, όπου ο βασιλέας είναι μεν θεωρητικός κάτοχος όλου του κράτους, παραχωρεί όμως ορισμένες εξουσίες εις τον λαόν δια συμφωνίας η οποία λέγεται σύνταγμα (επί Όθωνος).

Δημοκρατία
Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εις το οποίον την εξουσία την έχει ο λαός. Βασιλευομένη δημοκρατία υπάρχει όταν ο ανώτατος άρχων είναι ο Βασιλιάς δηλαδή κρατεί στα χέρια του όλη την εξουσία του κράτους μόνον τυπικά, διότι κάθε πράξη που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπουργό, δια τούτο και δε φέρει ευθύνη, στην Ελλάδα έχουμε βασιλευομένη Δημοκρατία.

Δικτακτωρία:
Κατ΄ αυτήν άρχων είναι εκείνος, ο οποίος που κατορθώνει να αποσπάει την εμπιστοσύνη του λαού και κυβερνά χωρίς περιορισμούς. Ο λαός πρέπει να έχει θρησκευτικήν πίστιν για την υπεροχήν ανωτερότητα του Δικτάκτωρος και αποκλείει την συζήτισην. Εις την Ελλάδα είχαμε επί Μεταξά.

Προεδρική:
Είναι η Δημοκρατία κατά την οποίαν ο αρχηγός δεν είναι κληρονομικής, αλλά εκλέγεται από τον λαό δηλαδή είναι αιρετός όπου και λέγεται πρόεδρος, όπως είναι εις την Αμερική.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου